Eneco, Nuon, Stedin
Sociaal, leergierig, communicatief vaardig, enthousiast
      Zelfstandig ICT consultant
      Schakelrol tussen business en  IT
Click on CV to view resume or look on my linkedin page